Kangen Water Desita

ОРП-метър

Този уред служи за измерване на окислително-възстановителния 

потенциал на течностите: води и слаби водни разтвори на соли, киселини и основи.

Основните процеси, които осигуряват жизнената дейност, са окислително- възстановителните реакции. Енергията, която се отделя в резултат на тези реакции, се използва за поддържане на хомеостазата – относително динамично постоянство на състава и свойствата на вътрешните среди — и регенерация на клетките на организма. По време на тези реакции се променя електрическият потенциал на веществата: едно вещество отдава своите електрони и се окислява, получавайки положителен заряд, друго приема електрони и, зареждайки се отрицателно, се възстановява. Разликата в електрическия потенциал между тях е окислително – възстановителният потенциал (ОРП).

Kangen water Канген вода

ОРП, който се нарича още редокс-потенциал, показва степента на активност на електроните в окислително-възстановителните реакции. Най – висока окислителна способност има кислородът, а възстановителна — водородът.
В природната вода стойността на ОРП се колебае от -400 до +700 мВ, което се определя от цялата съвкупност от протичащите в нея окислителни и възстановителни процеси. ОРП на всички видове питейна вода винаги е повече от нула, обикновено в границите от +100 до +400 мВ.

ОРП на вътрешната среда в човешкия организъм винаги е по – малък от нула, т. е. има отрицателна стойност, която обикновено е в интервала от -100 до -200 мВ. Разликата между ОРП на вътрешната среда на организма на човека и питейната вода означава, че активността на електроните на вътрешната среда е много по – висока от тази на електроните в питейната вода.Ако постъпващата в организма течност има ОРП, близък до ОРП на вътрешната среда в човешкия организъм, електрическата енергия на клетъчната мембрана (жизнената енергия на организма) не се изразходва за коригиране на активността на електроните на тази течност, а се усвоява веднага, защото има биологична съвместимост по този параметър. Ако течността, която постъпва в организма има по – висока отрицателна стойност на ОРП, отколкото ОРП на вътрешната среда в организма, тя използва неговата енергия, която е необходима на клетките като енергиен запас за антиоксидантната защита от неблагоприятното влияние на външната среда.

Именно така засилваме нашата имунна система вътре в нас, като приемаме антиоксидантна вода Канген – алкална и преобразувана, защото молекулите са в пъти по малки от чешмяната вода,минералните… и навлиза в клетките ни за 12 минути се усвоява от организма и зарежда със живот..жива вода!!!!!
Моля ви пиите всеки ден Канген вода 9.5pH организма ни има нужда от нея,защото всичко наоколо ни окислява и състарява…..организма ни има право да получи най-доброто!

Поръчай Канген на приятел, бъди част от веригата за един по добър живот !