Kangen Water Desita

Какво е ORP на водата?

Кратко и достъпно обяснение.

ORP, окислително-редукционен потенциал, позволява да се определи количествено способността на дадено вещество да окислява т.е. да отнема електрони или да редуцира т.е. да дарява електрони. Добавянето на електрон се нарича редукция, а отнемането му окисляване. Стойността на ORP се измерва в миливолтове (mV) и може да бъде положителна или отрицателна. Положителните стойности означават, че изследваното вещество има недостиг на електрони и е окислител. Отрицателните стойности показват, че веществото притежава свободни електрони, които може да отдаде и е редуктор.

Свободните радикали са молекулите, на които им липсва един електрон и това ги прави химически нестабилни. За да се стабилизират те трябва да отнемат електрони от други молекули. За цела атакуват здрави клетки, разстройват тяхното DNK, повреждат ги и ги убиват. Свободните радикали се свързват и с поява на тумори. Веществата с голяма концентрация на лесно достъпни свободни електрони, които могат да бъдат използвани от свободни радикали се наричат антиоксиданти.

Алкалната вода е вода наситена с електрони. Всъщност, водата е алкална поради отрицателния заряд на съдържащите се в нея свободни електрони. Понеже тази вода е готова да отдаде своите електрони, тя е заредена с енергия, която дарява на живите организми заедно с електроните. Такава вода е с отрицателно ORP, осигурява безопасен източник на свободни електрони и блокира окислителния потенциал на свободните радикали. С други думи тя е мощен антиоксидант, по-силен от всякакви хранителни добавки. Понеже водата за кратко време е способна да достигне до всички клетки в тялото, алкалната вода, с голямо количество свободни електрони, се явява много бързодействащ антиоксидант.

Kangen water Канген вода

Киселата вода е наситена с положително заредени протони. Тази вода е с положително ORP. Привличането между отрицателно заредените електрони и положително заредените протони е в основа на процеса на взаимното неутрализиране между киселини и основи.
Чешмяната вода е с положително ORP между +400mV и +1,250mV, което означава, че е способна да отнема електрони и да окислява други молекули. Казано по-просто, чешмяната вода е вода, която отнема енергия от човешкия организъм. Такива са и всичките подсладени, газирани напитки.

Алкалната вода, която се произвежда от йонизатори за вода, съдържа голямо количество отрицателни ОН йони, които имат един свободен електрон. Това прави алкалната вода много мощен антиоксидант. Допълнителна полза от реакцията между свободни радикали и ОН отрицателни йони е отделянето на кислород, което зарежда организма с голямо количество енергия. Ползите от пиенето на алкална вода са многобройни. Повече може да прочетете в темата: Алкална, жива вода – 10 причини да я пием всеки ден.